Aktuálne: Súťaž na prevádzkovateľa cykloturistického vlaku Záhoráčik bola zrušená

BRATISLAVSKÝ KRAJ – V uplynulých dňoch sme na našich stránkach priniesli tlačovú správu Bratislavského samosprávneho kraja o zrušení tohtoročnej prevádzky cykloturistického vlaku Záhoráčik. Prečo sa kraj rozhodol pre tento krok, keď Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou Covid-19 postupne uvoľňuje opatrenia? Ako dopadla súťaž na nového prevádzkovateľa cyklovlaku? Odpovede nie len na tieto otázky nám zaslala riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry Ing. Agáta Mikulová.

Prečo ste sa vedenie kraja rozhodlo v tomto roku nevypraviť cykloturistický vlak Záhoráčik, keď vláda postupne uvoľňuje opatrenie na oživenie ekonomiky a poprední odborníci odporúčajú, aby sme v tomto roku trávili dovolenku na Slovensku? Neuvažuje sa nad prehodnotením tohto rozhodnutia a spustením prevádzky odo dňa vyhlásenia v závislosti od uvoľňovania opatrení?
“Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 Bratislavský kraj zaviedol úsporné opatrenia, preto sme boli nútení tohtoročnú letnú sezónu 2020 cykloturistického vláčika Záhoráčik zrušiť.”

Ako dopadla súťaž na nového dopravcu cyklovlaku Záhoráčik?
“Súťaž bola zrušená, dokumentácia je zverejnená v profile verejného obstarávateľa.”

Podrobnejšie informácie sme našli na stránke úradu pre verejné obstarávanie.”V lehote na prekladanie ponúk bola elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0 predložená len ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. s cenou 3113,66 € za prevádzkový deň. Vzhľadom na počet predložených ponúk komisia pre vyhodnotenie ponúk odporučila postup zadávania zákazky zrušiť v súlade s § 57 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní. Na základe odporúčania komisie a v spojitosti s § 57 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ informoval dňa 26.3.2020 prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0 uchádzača, ktorý ako jediný predložil ponuku, o skutočnosti, že v súlade s § 57 ods. 2 tohto zákona postup verejného obstarávania predmetnej zákazky ruší. Verejné obstarávanie na cykloturistický vlak Záhoráčik bude predmetom opätovného vyhlásenia postupom zadávania zákazky v zmysle tohto zákona, v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky.”

Počíta kraj s opätovnou prevádzkou zo Záhorskej Vsi cez Zohor do Plaveckého Podhradia?
“Z dôvodu nerentabilnosti turistického vlaku, vzhľadom na minimum cestujúcich v úseku Zohor – Záhorská Ves, a aj vzhľadom na to, že víkendový cyklovlak nie je financovaný s pomocou štátu sa s týmto úsekom neuvažuje.”

Bude sa kraj usilovať o sprevádzkovanie posledného 5 km úseku trate do Plaveckého Mikuláša na predĺženie Záhoračika, alebo na prevádzku turistických drezín?
“Momentálne táto aktivita bola zastavená, nakoľko si vyžaduje vysoké finančné investície a v tejto situácii pandémie je to nereálne. V prvom rade je potrebné vypracovanie PD pre vybudovanie zvršku a položenie koľajníc a tým sprevádzkovanie trate. Následne je potrebné zabezpečiť prevádzkovateľa to znamená občianske združenie alebo firmu, ktorá by túto službu turistom ponúkala za vysoko bezpečnostných podmienok. Okrem toho je nevyhnutné investovať do nákupu drezín a vybavenie služieb cestovného ruchu v danom úseku, čo taktiež nemôže zabezpečiť iba župa a je potrebná spolupráca viacerých subjektov napr. samosprávy, Ministerstva aj súkromného sektora. Počas pandémie Bratislavský samosprávny kraj prioritizuje projekty, ktoré vie zastrešiť, vzhľadom na obrovský výpadok financií v rozpočte župy.”

Uvedomujeme si, že verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa vláčika Záhoráčika má svoje zákonné postupy a nedá sa urobiť zo dňa na deň. No keďže nová súťaž na prevádzkovateľa bude vyhlásená až na nasledujúce obdobie, myslíme si, že zmluva o prevádzke na rok 2020 sa mohla na základe priameho zadania uzavrieť zo Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.. Všetko ale závisí od finančných možností kraja. Taktiež sme toho názoru, že po zrušení pravidelnej osobnej dopravy do Záhorskej Vsi by sa záujem cykloturistov a turistov koncentroval práve na sezónne spoje, čím by vzrástol počet cestujúcich na danej trati. Ďalšou možnosťou pre zvýšenie počtu cestujúcich je spolupráca s dotknutými obcami, aby v čase prevádzky Záhoráčika pripravili pre návštevníkov viacero zaujímavých podujatí.

Autor: Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.