Aktuálne: Obnovenie osobnej dopravy medzi Rajkou a Bratislavou (Aktualizované)

BRATISLAVA, RAJKA – Po zavedení sezónnej dopravy na železničných tratiach Zohor – Plavecké PodhradieSpišské Vlachy – Spišské Podhradie a Medzilaborce – Lupkow sa v tomto roku osobné vlaky vrátia aj na ďalšiu železničnú trať. Od 10. decembra 2017 bude v súvislosti s novým GVD 2017/2018 po niekoľkých rokoch obnovená osobná doprava medzi Bratislavou a Rajkou. Jedná sa o 5 párov spojov zo železničnej stanice Bratislava-Petržalka do Hegyeshalomu (1 spoj len po Rajku), kde bude zabezpečený prestup na vlaky v smere Győr a Budapešť.

Vlakové výkony na slovenskej strane budú poskytované na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Pôjde o minimálne náklady zo strany štátu, keďže prihraničnú dopravu na maďarskej strane zabezpečuje maďarsko-rakúska spoločnosť GySEV, ktorá na Slovensko predĺži už existujúce spoje na maďarskej strane.

 

BRATISLAVA-PETRŽALKA – HEGYESHALOM
Cestovný poriadok platný od 10. decembra 2017
denne stanica denne
07:26
07:36
07:44
08:48
08:58
09:04
14:48
14:58
15:04
16:48
16:58
17:04
18:48
18:58
19:04
Bratislava-Petržalka
Rusovce
Rajka
07:09
06:59
06:51
08:09
07:59
07:51
14:09
13:59
13:51
16:09
15:59
15:51
18:09
17:59
17:51
08:09
08:13
08:23
09:09
09:13
09:23
15:09
15:13
15:23
17:09
17:13
17:23
19:09
19:13
19:23
Rajka
Bezenye
Hegyeshalom
06:44
06:44
06:34
07:48
07:44
07:34g
13:48
13:44
13:34
15:48
15:44
15:34
17:48
17:44
17:34
    ide denne okrem nedele; nejde v dňoch:
        25. a 26.12., 01. a 06.01., 30. a 31.03., 01. a 02.04., 01. a 08.05., 05.07., 29.08., 01. a 15.09., 01. a 17.11.

  g – odchod z Győru o 06:48
  Spoje označené červeným – prípojné vlaky
  …
  Dopravca: GYSEV Zrt

 

Podrobný cestovný poriadok na trati Budapešť – Rajka a späť nájdete TU.

 

Železničná trať medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka bude žiaľ aj naďalej bez pravidelnej osobnej dopravy. Ministerstvo dopravy a výstavby SR však predpokladá, že k zavedeniu osobnej dopravy na tomto úseku by mohlo prísť už v 1. zmene grafikonu verejnej dopravy (ďalej len GVD) v marci budúceho roka. Podmienkou je ale získanie dodatočných finančných prostriedkov na navýšenie počtu vlakokilometrov.

 

Vlakové spoje do Rajky v minulosti

V roku 1938 zabezpečovali Československé štátne dráhy 3 páry vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Petržalky s pokračovaním do Budapešti, Sušaku a Splitu. V rokoch 1948 – 1972 tu jazdili iba osobné vlaky miestnej dopravy, ktoré boli z počiatku vedené z Petržalky a na konci 50-tych rokov z dnes už neexistujúcej stanice Bratislava-Nivy. V tomto období existovali na tejto trati zastávky Bratislava-Janíkov dvor, Jarovce a Čunovo, kde zachádzali vybrané spoje. V GVD pre obdobie 1968/1969 už boli všetky vlaky vedené len po Rusovce.

GVD na rok 1987/1988 uvádzal na tejto trati už iba 4 spoje, ktoré však opätovne premávali až do Madarska – 2 rýchliky z Bratislavy-hlavnej stanice do Rajky a 2 osobné vlaky z Bratislavy-Nového Mesta do Győru. V Janíkovom dvore, v Jarovciach a v Čunove už železničné zastávky neexistovali. Až do nového GVD 1992/1993 sa počet spojov na tejto trati nezmenil.

GVD 1992/1993
 2 páry osobných vlakov zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto do Győru
rýchlik „MERIDAN“ na trase Berlín – Děčín – Praha – Rajka – Budapešť – Beograd – Sofia a 1 rýchlik bez označenia z Bratislavy-hlavnej stanice do Budapešti.

GVD 1993/1994:
3 páry osobných vlakov do Győru (2 z hlavnej stanice a 1 zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto)
rýchlik „CSÁRDÁS“ na trase Budapešť – Praha – Berlin – Malmö s ktorým bolo možné pohodlne cestovať až do Švédska. Tento rýchlik stál iba v Rajke, v Bratislave-hlavnej stanici a potom až v Břeclavi.

GVD 1995/1996:
3 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru
rýchlik „CSÁRDÁS“ na trase Budapešť – Praha – Berlin – Malmö od 30. marca do 2. októbra
rýchlik „BALT-ORIENT“ na trase Berlín – Praha – Budapešť – Bukurešť do 24.09. a rýchlik „SOPIANAE“ z Bratislavy-hlavnej stanice do Pécsu, ktorý zastavoval aj v Rusovciach
V Petržalke ani jeden z vyššie uvedených vlakov nezastavoval.

GVD 1996/1997, 1997/1998:
• 
2 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru

 rýchliky „Gerulata“ z Bratislavy-hlavnej stanice do Budapešti, „SOPIANAE“ a „SLOVAN“ na trase Praha – Bratislava – Budapešť, ktorý zastavoval aj na Ústrednej nákladnej stanici a spolu s ostatnými 2 rýchlikmi aj v Rusovciach
 v Petržalke vlaky nezastavovali

GVD 1988/1999, 1999/2000, 2000/2001:
• 
2 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru (v GVD 2000/2001 v smere do Maďarska 1 spoj začínal až na ŽST Bratislava-Nové Mesto)

 rýchliky „Gerulata“ z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru (v roku 2001 už bez označenia) a „SLOVAN“ na trase Praha – Bratislava – Budapešť – Miskolc (bez zastavenia na Ústrednej nákladnej stanici)

GVD 2001/2002:
 2 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru
 rýchliky „BEM“ na trase Szczecín – Česká Třebová – Kúty – Budapešť a „SLOVAN“ na trase Praha – Kúty – Budapešť

GVD 2002/2003:
 2 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru (v smere do Maďarska 1 spoj začínal na železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto)
 rýchliky „PANNONIA“ na trase Praha – Budapešť a „POLONIA“ na trase Varšava – Budapešť a č. 943 z Bratislavy-hlavnej stanice do Budapešti

GVD 2003/2004:
 2 páry osobných vlakov z Bratislavy-hlavnej stanice do Győru (v smere do Maďarska 1 spoj začínal na železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto)
 rýchliky „PANNONIA“, „POLONIA“, č. 943  a č. 13211 z Petržalky do Splitu premávajúci každý piatok od 2. júla do 27. augusta (späť každú nedeľu od 4. júla do 29. augusta)

GVD 2004/2005:
 4 rýchliky (Báthory, Pannonia, Polonia a 1 bez názvu)
2 osobné vlaky z Győruu do Bratislavy-hlavnej stanice; v smere do Maďarska 1 spoj začínal až na železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto a išiel až do Hegyeshalomu
Zaujímavosťou je, že niektoré rýchliky v tomto období dokonca zastavovali aj v Rusovciach.

Od GVD 2005/2006 už osobné vlaky neboli zavedené. GVD 2007/2008 síce uvádza 4 páry osobných vlakov zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto do Győru odo dňa vyhlásenia, tie však s najväčšou pravdepodobnosťou neboli zavedené nakoľko v ďalšom období sa už tieto vlaky neuvádzajú.

GVD 2005/2006:
 celoročné denné rýchliky „Báthory“ z Budapešti do Varšavy, „Pannonia“ z Bukurešti do Prahy a 1 bez označenia z Bratislavy-hlavnej stanice do Lökösházy

GVD 2006/2007:
• 
sezónny rýchlik
do bulharských letovisk premávajúci 4x týždenne, tradičný rýchlik „Pannonia“ a sezónny rýchlik „Jadran“
celoročné denné rýchliky „Báthory“ z Budapešti do Varšavy a „Gerulata“ z Bratislavy-hlavnej stanice do maďarskej Lökösházy, ktorý okrem tradičných zastávok stal aj v železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto

GVD 2007/2008:
 celoročný denný rýchlik „Pannonia“ z Bukurešti do Prahy so zastavením v železničných staniciach Rajka, Bratislava-Petržalka a Bratislava-hlavná stanica.
 sezónne rýchliky „Amicus“, „Jadran“ (Praha – Split) a 1 bez názvu z bratislavskej hlavnej stanice od 13. júna do 9. septembra dokopy 4x týždenne, z toho 3x do Burgasu a 1x do Varny. Z Bratislavy išiel v stredu, piatok a v nedeľu do Burgasu (späť v utorok, piatok a v nedeľu) a v sobotu do Varny (späť v pondelok)

GVD 2008/2009:
 sezónne rýchliky „Amicus“ z Budapešti do Prahy od 29. mája do 29. septembra a „Jadran“ od 19. júna do 4. septembra (späť od 21. júna do 6. septembra) na trase Split – Praha so zastavením v železničných staniciach Rajka, Bratislava-Petržalka a Bratislava-hlavná stanica

GVD 2009/2010:
 denný rýchlik „Amicus“ z Budapešti do Prahy od 28. mája do 28. septembra so zastavením v železničných staniciach Rajka, Bratislava-Petržalka a Bratislava-hlavná stanica

Od GVD 2010/2011 už táto trať ostala bez pravidelnej osobnej dopravy. Výnimkou bolo iba leto 2012 kedy z dôvodu veternej kalamity a následného poškodenia železničnej trate v úseku Nagymaros – Szob boli EC vlaky medzi Prahou a Budapešťou od večera 30. júla do poludnia 2. augusta vedené odklonom cez Rajku a Bratislavu-Petržalku. Náhradnú dopravu medzi Bratislavou a Štúrovom zabezpečili náhradné súpravy Push-Pull z depa Nové Zámky a obratové súpravy z EC vlakov.

Cez víkend 13. a 14. júna 2015 sa v rámci 17. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel bolo možné odviesť mimoriadnym parným vlakom z areálu Múzejno-dokumentačného centra ŽSR po železničnú stanicu Rusovce a späť.

 

Doprava do Rajky v súčasnosti:

Dopravu do Rajky v súčasnosti zabezpečuje medzinárodná autobusová linka č. 801 z Bratislavy, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik Bratislava, a.s. Táto linka začala jazdiť od 1. októbra 2010 od Novej budovy Slovenského Národného divadla s povolenou vnútroštátnou prepravou, pričom v Rajke zastavovala iba na autobusovej stanici. V marci 2011 došlo k rozšíreniu počtu zastávok v Rajke a od 1. októbra 2015 bola táto linka skrátená po železničnú stanicu Rusovce, pričom jej interval sa v špičke pracovných dní skrátil zo 60 na 30 minút. V ostatnom čase premáva v pravidelnom hodinovom intervale.

 

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Peter Vodička

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.