Aktuálne: Návrh GVD 2012/2013 počíta so zastavením pravidelnej osobnej vlakovej dopravy na viacerých tratiach

BRATISLAVA – Štátny železničný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavil na svojej web stránke rámcový návrh cestovného poriadku 2012/2013. Nový grafikon vlakovej dopravy (GVD), ktorý vstúpi do platnosti 9. decembra 2012, počíta s viacerými zmenami v porovnaní so súčasným stavom.

Taktová doprava

Na jednej strane je pre cestujúcu verejnosť pozitívne, že na viacerých hlavných koridoroch sa okrem rýchlikov zavádza pravidelný takt aj u osobných a zrýchlených vlakov. Taktová doprava s ľahko zapamätateľnými odchodmi vlakov bude zavedená napr. aj na tratiach Lučenec – Utekáč, Horná Štubňa – Prievidza, Žilina – Rajec a Kraľovany – Trstená. Víkendových spojov sa po takmer 10 rokoch dočká aj lokálka Zohor – Záhorská Ves, kde prevádzku dotuje aj Bratislavský samosprávny kraj. Na strane druhej sa už na niektorých tratiach s osobnými vlakmi nepočíta.

Kde hrozí zrušenie osobných vlakov?

V novom grafikone sa opäť počíta so zastavením dopravy na ďalších lokálkach. S úplným zrušením osobných vlakov sa počíta na štyroch tratiach:

–          trať č. 144 Prievidza – Nitrianske Pravno
–          trať č. 154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
–          trať č. 187 Spišské Vlachy – Spišské Podhradie
–          trať č. 195 Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany

S osobnými vlakmi návrh GVD už nepočíta ani na elektrifikovanej trati č. 188 v úseku Plaveč – Čirč (v súčasnosti tam už jazdí len 1 spoj týždenne). V úseku Plaveč – Lipany majú jazdiť vlaky už len dva spoje týždenne (v súčasnosti jazdia dva razy denne) v piatok a nedeľu. O osobné vlaky má prísť aj väčšina železničných staníc a zastávok na trati č. 160 v úseku Jesenské – Turňa nad Bodvou. S osobnými  vlakmi sa tu už od 9. decembra nepočíta a zastavovať tu budú už len rýchliky (na staniciach Číž kúpele, Tornaľa, Plešivec a Rožňava). Rovnako sa už nepočíta ani s osobnými vlakmi na trati č. 170 v úseku Horná Štubňa – Banská Bystrica. Jazdiť tu majú už len zrýchlené vlaky, ktoré v tomto úseku nezastavia na žiadnej stanici ani zastávke (Čremošné, Harmanec jaskyňa, Dolný Harmanec, Harmanec, Uľanka, Kostiviarska).

Počet železničných tratí bez dopravy už desaťročie stále stúpa

Otázkou je, prečo kompetentní na ministerstve dopravy a vo vedení ZSSK škrtajú dopravu na ďalších tratiach a pokračujú tak „v trende“ svojich predchodcov. Ak sa im podarí presadiť to čo navrhujú, už sa vlakom neodvezieme do Nedožier-Brezian, Nitrianskeho Pravna, Vojan, Veľkých Kapušian, ale ani do Harmaneckej jaskyne, k Hrhovským rybníkom či vodným nádržiam Bottovo a Martinová. Nedostaneme sa už koľajovou dopravou ani do významných lokalít zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – na Spišský hrad, Spišskú Kapitulu, do Gombaseckej jaskyne, ani po Trati mládeže do historického banského mesta Banská Štiavnica.

Na jednej strane štát deklaruje podporu cestovnému ruchu, ale na strane druhej robí pravý opak a znižuje verejnú dopravnú obslužnosť turisticky atraktívnych území. Ako chceme do našich regiónov prilákať turistov, keď im výrazne komplikujeme cestu a vyháňame ich do áut a autobusov? Mnohí si môžu takúto cestu rozmyslieť a vyberať sa radšej inde. A to znamená pre tieto regióny menej peňazí, menej pracovných príležitostí a vyššiu nezamestnanosť. Čo štát uštrí tým, že na vybraných tratiach zruší všetky vlakové spoje a príde o príjmy od turistov a navyše bude musieť platiť podporu v nezamestnanosti ľuďom, ktorí v dôsledku tohto rozhodnutia prídu o prácu? Nešetrí sa náhodou na nesprávnom mieste? Odvolaným štátnym manažérom (nielen) na železniciach sa bez ohľadu na konkrétne výsledky ich práce vyplácajú vysoké odstupné (ľudovo známe aj ako „zlaté padáky“). Ale bežným ľuďom rušíme vlaky, komplikujeme a znemožňujeme im dostať sa do zamestnania, škôl, za svojimi príbuznými, priateľmi, známymi, za turistikou, oddychom, relaxom, poznávaním, kultúrou a športom. Netreba zabúdať ani na to, že určitý počet cestujúcich prestupuje z lokálok do vlakov na hlavných tratiach. Ak im zrušíme lokálku, tak logicky nám ubudnú aj cestujúci na tých hlavných tratiach, ktorí sa buď nebudú mať na ne ako dostať, alebo si svoju cestu rozmyslia, prípadne si vyberú iný spôsob dopravy. Ďalšou otázkou je,  prečo keď už zastavíme prevádzku na nejakej trati, tak štát, VÚC-ky ani jednotlivé mestá a obce sa nevedia spoločne dohodnúť aspoň na pravidelnej sezónnej premávke vlakov (napr. 3 – 4 spoje v mesiacoch jún – september počas víkendov) tam, kde by to bolo pre turistov atraktívne.

Už dnes je železničná mapa Slovenska oklieštená o nemalé množstvo tratí, na ktorých bola osobná doprava (na nejednej z nich aj nákladná) zastavená. S rušením dopravy na jednotlivých tratiach sa začalo v roku 2003 za ministrovania Pavla Prokopoviča a v ďalšej vlne pokračovalo aj za bývalej vlády Ivety Radičovej, keď ministerstvu dopravy šéfoval Ján Figeľ. Po týchto obmedzeniach sa už dnes vlakom nemôžeme dopraviť do nemalého počtu zaujímavých lokalít. Spomenieme napr. Plavecký hrad, Brezovú pod Bradlom, Lednické Rovne, Rusovce, Tešedíkovo, vodné mlyny a skanzen v Kolárove, hrad Gýmeš, Radošinu, Krupinu, hrad Dobrá Niva, hrad Bzovík, Dudince, Cinobaňu, Šiatorskú Bukovinku, Jelšavu, Revúcu, či Muráň. Zoznam pokračuje ďalej Ochtinskou aragonitovou jaskyňou, Slavošovcami, kaštieľom Betliar, Nižnou Slanou, Jasovskou jaskyňou, premonštrátskym kláštorom v Jasove, Medzevom, Sečovskou Poliankou, Sečovcami, Ožďanmi. Taktiež môžme do tohoto zoznamu pripočítať aj vodné nádrže (napr. v. n. Lozorno, Kuchyňa, Malé Zálužie, Bebrava, Miková, Gemerské Teplice, Parchovany, Sečovce), ako aj nemalé množstvo turistických trás a cyklotrás. Do Levoče sa dostaneme vlakom už len počas dvoch dní v roku, keď sa koná tunajšia známa púť. Do vyhľadávaného kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice sa s legendárnou úkorozchodnou elektrickou železnicou dá dostať v priemere jeden deň za mesiac. Ak by čisto teoreticky pokračovalo rušenie vlakových spojov na tratiach takýmto tempom ďalej, tak za 20 rokov sa už na Slovensku neodvezieme vlakom po žiadnej trati.

Rušia sa nielen spoje, ale aj samotné trate. V máji 2007 rozhodlo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o zrušení trate Rimavská Sobota – Poltár. Trať sa postupne rozoberá, vlaky tu pre zlý stav železničného zvršku dojazdili v roku 2000. Z rovnakého dôvodu sa administratívne zrušila aj trať Komárno – Kolárovo, kde má železnicu nahradiť cyklotrasa. Nedokázali sme využiť ani potenciál tratí Kvetoslavov – Šamorín a Devínske Jazero – Stupava, kde osobné vlaky dojazdili ešte za socializmu. Železnice sme si nechali zlikvidovať v čase, keď na cestách do Bratislavy dochádza k čoraz väčším kolónam a zápcham. Pritom mohli napomôcť k odbremeneniu časti cestnej dopravy. Cesty do Banskej Štiavnice a Harmanca mávajú počas zimy a väčšieho množstva napadnutého snehu tiež problémy a autobusy nie vždy dokážu týmito úsekmi počas snehovej kalamity prejsť. Ak tam zrušíme vlaky, pribudnú len ďalšie problémy.

Kompletný návrh cestovného poriadku železničnej dopravy 2012/2013 si môžete pozrieť na web stránke ZSSK tu.

Možnosť pripomienkovať návrh GVD má aj široká verejnosť. Podnety treba posielať na jednotlivé VÚC do 8. júla. Ak teda nie ste spokojní so súčasným návrhom cestovného poriadku (nepáči sa vám rušenie dopravy na jednotlivých tratiach, chceli by ste niekde lepšiu nadväznosť spojov a pod.) a máte podnetné pripomienky na jeho vylepšenie, tak píšte, mailujte, sťažujte sa, volajte, urgujte kompetentné úrady. Stále je ešte možnosť zmeniť predložený návrh.

Kontakty na jednotlivé vyššie územné celky, kde je možnosť pripomienkovať návrh GVD

BANSKÁ BYSTRICA
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Oddelenie dopravy
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

kontaktné osoby:
Ing. Richard Nagy (vedúci oddelenia dopravy), Tel.: (48) 4325642, E-mail: richard.nagy@vucbb.sk, Miestnosť: 104A
Ing. Martin Snopko (odborný referent pre dopravu), Tel.: (48) 4325517, E-mail: martin.snopko@vucbb.sk, Miestnosť: 104A
– možnosť zasielať pripomienky až do 10.07.2012

BRATISLAVA
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25

kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Csáder (riaditeľ odboru), Tel.: 02 / 4826 4820, E-mail: ladislav.csader@region-bsk.sk

KOŠICE
Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

kontaktná osoba:
Zdenka Štefanová (referent železničnej dopravy), Tel.: 055 7268 255, Fax: 7268 259, E-mail: zdenka.stefanova@vucke.sk, Miestnosť: 306

NITRA
Nitriansky samosprávny kraj
Odbor dopravy
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

kontaktná osoba:
Ing. Ildikó Vacková (odborná referentka), Tel.: 037/6930368, E-mail: ildiko.vackova@unsk.sk
– dátum ukončenia pripomienkovania je stanovený do 04.07.2012

PREŠOV
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

kontakty:
Odbor dopravy PSK, Fax: 051 / 70 81 770, E-mail: doprava@vucpo.sk
Ing. Václav Mihok (vedúci odboru), Tel.: 051/7081 771, E-mail: vaclav.mihok@vucpo.sk, Miestnosť: 421
Ing. Ján Dzurjav (odd. osobnej dopravy, vedúci oddelenia), Tel.: 051/7081 778, E-mail: jan.dzurjav@vucpo.sk, Miestnosť: 426
Milan Jedinák (odd. osobnej dopravy),
Tel.: 051/7081 776, E-mail: milan.jedinak@vucpo.sk, Miestnosť: 424
Bc. Tomáš Lichvár (odd. osobnej dopravy), Tel.: 051/7081 775, E-mail: tomas.lichvar@vucpo.sk, Miestnosť: 424
Ing. František Mihalik (odd. osobnej dopravy), Tel.: 051/7081 774, E-mail: frantisek.mihalik@vucpo.sk, Miestnosť: 425

TRENČÍN
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor dopravy
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

kontaktná osoba:
Ing. Matej Tinka (referent odd. dopravy), Tel.: +421-32-6555(753), E-mail: matej.tinka@tsk.sk, Miestnosť: 763
– dátum ukončenia pripomienkovania je stanovený do 04.07.2012

TRNAVA
Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava

kontaktné osoby: {ústredňa – 033/5559 111}
Ing. Alexandra
Silberhorn (riaditeľka odboru), Klapka: 540, Mobil: 0908 725 027, E-mail: alexandra.silberhorn@trnava-vuc.sk
Ing. Mária Černá (oddelenie dopravy, vedúca oddelenia), Klapka: 550, E-mail: maria.cerna@trnava-vuc.sk
Magda Škvoráková (oddelenie dopravy), Klapka: 551, E-mail: magda.skvorakova@trnava-vuc.sk
Mgr. Miroslava Bašová (oddelenie dopravy), Klapka: 551, E-mail: miroslava.basova@trnava-vuc.sk
Ing. Viera Múdra (oddelenie dopravy), Klapka: 550, E-mail: viera.mudra@trnava-vuc.sk

ŽILINA
Žilinský samosprávny kraj
Odbor dopravy a regionálneho rozvoja
Komenského 48
011 09 Žilina

kontaktná osoba:
Ing. Ivan Mokrý (
riaditeľ odboru dopravy a regionálneho rozvoja), Tel.: 041 / 5032 228, Mobil: 0915 792 855, Fax: 041 / 5032 235, E-mail: ivan.mokry@zask.sk, Miestnosť: A223
– pripomienky je potrebné zaslať najneskôr do 25.06.2012

Pripomíname, že VÚC sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií. Od roku 2016 budú objednávku vlakov regionálnej dopravy zabezpečovať VÚC, ktoré budú rokovať so ZSSK o polohách jednotlivých vlakov. Finančné prostriedky budú poskytované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Termín prechodu originálnych kompetencií na VÚC v plnom rozsahu (vrátane financovania) zatiaľ nie je známy. Pripomienky doručené na adresy VÚC budú skompletizované a zaslané na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., resp. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekciu železničnej dopravy a dráh, Bratislava.

Text a foto na titulke: Peter Vodička

10 Comments

 1. V tomto štáte je zbytočné takouzo formou niečo hovoriť a pripomienkovať lebo tí, ktorí ten cestovný poriadok vymysleli zvysoka kašlú na nejaké diskusie a názory. Ale my ľudia z východu slovenska z prešovského kraja by sme sa už konešne mali poriadne osobne vzbúriť , lebo nie je možné aby tak velký kraj počtom obyvateľou ako aj rozlohou bol takto odpisovaný panstvom v Bratislave. tu, kde je najväčšia bieda sa ľudom kladú trak odporné polená pod nohy-žiadna práca, samé hladové doliny a ešte aj dopravu tú chcú odstaviť a nechať ľudí aby chodili naokolo alebo najlepšie peši, je to hanba a tento národ už by mohol konešne dostať rozum a konať

 2. Jana máš úplnu ale úplnu pravdu.

  Už som písal pani/slečne Zdenke Štefanovej o obnovení osobnej vlakovej dopravy na trati Vranov nad Topľou – Trebišov a tá mi povedala niečo v tom zmysle, že autobusy sú dosť. Ale kde sa podela ekológia. A k tomu viem, že človeku zastaví síce autobus pred domom ale veď troch pohybu na zastávku tiež nezaškodí – pokiaľ je cesta osvetlená.

  3 autobusy nie sú to isté ako 1 motorový vozeň s 2 prívesnými vozňami. Ničíme svoje okolie. Železničná spoločnosť Slovensko by aspoň mohla zmeniť svoje moto: Vlaky pre ľudí a Lepšie ísť vlakom – to je iste pre tých, ktorý vlaky nemajú zabezpečené. Ešte dokonca na internete je logistický monitor, ktorý vraví, že by obnovenie nebolo rentabilné – ale aká trať je dnes rentabilná. Okrem toho bol vypracovaný v roku 2006 a to ešte nebolo zmenené cestovné. A okrem toho sa také práce dajú ľahko ovplyvniť. Nakoniec nám ostanú len hlavné trate – ako bolo písané v Ž – Semafore = bez prítokov rieka nepotečie – a to je svätá pravda.
  Je zaujímavé, že spoločnosť REGIOJET dosahuje zisk – čo je jeho tajomstvom? – nemá rozsiahlu administratívu a “ milión päť “ riaditeľov.

  Treba zasledovať aj graf výkonov osobnej dopravy, ktorý má stale od roku 2003 klesajúcu monotónnosť. Odpoveď na to je = Zvyšovanie individuálneho motorizmu – ale týmto to určite nezmeníme a okrem toho auto má menšiu možnosť jazdiť pri poveternostných podmienkach + dnešné ceny tankovacích hmôt.
  Ak sa obnoví osobná doprava na východe Slovenska na tratiach:

  192 Trebišov – Vranov nad Topľou
  195 (Maťovce) – Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou
  165 Plešivec – Muráň
  167 Rožňava – Dobšiná
  190 úsek Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto (aspoň počas letnej sezóny do blízkeho Sárospataku).

  bude to prínos pre osobnú dopravu. Hlavné spoje okolo 5.00 6.45 14.00 a 16.00/17.00 by sa patrilo obnoviť,a potom môžu jazdiť autobusy. Tí ľudia sa vlastne „pozbierajú“ po tých tratiach a nasadnú na hlavné ťahy. Potom je nečudo, že rušíme osobnú dopravu v úseku Plešivec a Rožňava keď cestujúci radšej pôjde priamo autobusom aby nezaplatil viac.
  ALE MY BY SME SA NEMALI ZAOBERAŤ TAKÝMI VECAMI. VEĎ OD TOHO TAM NIEKTO SEDÍ.
  ALE TEN TAM PRE ŽELEZNICU NIČ NEROBÍ.
  A JE VEĽKA HANBA ŠETRIŤ NA ZAMESTNANCOV PREVÁDZKY A REDUKOVAŤ ŽELEZNIČNÚ SIEŤ.

 3. Ako bývalému železničiarovi je mi veľmi smutno za zrušené trate. Načo mládež v 50. rokoch stavala Trať mládeže, keď teraz ju idete rušiť, prečo na harmaneckej trati nebudú zastavovať vlaky, ako sa dostaneme do Špišského Podhradia, Levoče a mnohých ďalších miest. Páni na ZSSR pamätajte že keď zrušíte priľahlé trate, bude menej cestujúcich na hlavných tratiach!!! Rieka sa môže stať veľkoriekou len keď bude do nej pritekať voda z menších riek a potokov!!!! Keby sme ich zrušili, tak Váh, Dunaj a pod by boli len malé potoky!!! Porozmýšľajte nad tým!!! Vy radšej než by ste aj prípojové trate zrekonštruovali a dali na ne nové súpravy, radšej ich zrušíte !!!
  Jozef zo Záhoria

 4. vše je jen o penězích. co je levnější? opravit nebo zrušit.? zrušime to, lidi si zvyknou.
  stejně jsou bez práce tak kam by jezdily. a my nahoře si rozdáme odměny za úspory v dopravě. pak to prodáme soukromníkovy a budou odměny za skvělý prodej. když to bude spřátelený soukromník, tak ještě potečou dotace z EU a odměny za obnovu konkurence schopnosti v regionu. takle to chodí v čr. jak na slovensku?

 5. prečo sa ruší priame rýchlikové spojenie z Banskej Bystrice do Bratislavy
  keď doteraz išlo denne 6 rýchlikov a teraz pôjdu iba dva a ostatné s prestupom vo Zvolene ?

 6. Tí hore vlakmi nejazdia. Neprestupujú. Posadia sa do svojej pridelenej limuzíny a idú. Čo nejakí cestujúci, aj tak je to stratové. Žiaľ. V EÚ sa práve má podporovať rozvoj železníc. Momentálne je kríza, takže asi nemajú toľko peňazí, nielen EÚ, ale už ani Robo nemôže rozdávať. Počet predaných áut stúpa, ale všetci autami nemôžeme chodiť, chýbajú cesty a parkovacie miesta. Musíme iba čakať, kým sa minie ropa. Potom sa budú zasa stavať aj rozobraté trate…

 7. Toto je bohovské čo sa deje v našom štáte!!! Každý rok na Vianoce dostávam od sestry knižku GVD a mám pocit,že z roka na rok je chudší a chudší. Páni v Bratislave by si mali uvedomiť, že ak rušia lokálne trate tak aj na hlavné potom príde rad. Zdá sa mi hrozné ,že mestá ako Banská Štiavnica, Spišské Podhradie či Levoča sú bez pravidelnej vlakovej dopravy a pritom sú v UNESCu. Veď na Slovensku je takmer každá lokálka zrušená. No mohli by byť aspoň sezónne vlaky napr :
  141 úsek Lužianky-Zlaté Moravce- Kozárovce (jún-september)
  154 Hronská Dúbrava- Banská Štiavnica (jún-september)
  165 Plešivec- Muráň (máj-september)
  168 Medzev-Moldava nad Bodvou (máj-september)
  187 Spišské Vlachy. Spišské Podhradie (máj-jún v sobotu a nedeľu a júl-september denne)
  186 Levoča- Spišská Nová Ves (máj-september)
  191 Lupków- Medzilaborce (jún-august od stredy do nedele)
  takéto niečo by sa v Rakúsku alebo vo Švajčiarsku by sa nestalo tam si cenia všetko ajtvorcovia GVD by mali brať ohľad na ekológiu a turizmus, žiaľ asi nechcú….a potom sa ničia trate ako Rimavská Sobota-Poltár alebo Kolárovo-Komárno. Nespokojný človek z okolia Nových Zámkov

 8. Typické Slovensko. Papaláši v kanceláriách sa starajú iba o to, kde a čo ukradnúť, a vôbec ich nezaujíma nič iné, ani to, čo by mali v podstate robiť.
  Ľudia – cestujúci sú pre nich práznym pojmom a preto narýchlo zbuchnú neaký cestovný poriadok, ktorý nevyhovuje 70 – 80% cestujúcich, a to už nehovorím o previazanosti na autobusové prípoje.
  Budeme musieť vziať skutočne lopaty do rúk a trochu im natĺcť rozum do hlavy… Vonkoncom bude kedy, lebo rady nezamestnaných sa rozširujú a to aj vďaka ich politike…

 9. Tak novy gvd je hotovy horor taktovu dopravu zabudli na cestujucich?napr.pripojove casy v Leviciach sa zvysili aj o 100 min.Nech predlzia stary gvd vtedy sa aspon dalo cestovat.co robia odborari?strajkovat netreba len pre prachy

 10. Železnice rušia jednu trať za druhou a pritom majú slogan Železnice pre ľudí. Lenže vlakmi už pomaly nie je ani kde cestovať. Sezónne turistické vlaky u nás nemáme a nadväznosť medzi spojmi neexistuje. V roku 2016 by si mali železničnú dopravu objednávať VÚC (tak ako je to pri autobusoch), ale buď to vláda dovtedy zruší, alebo dovtedy sa zrušia všetky regionálne trate. Čo keby sme my obyčajná cestujúca verejnosť zorganizovali po celom slovensku štafetový štrajk za obnovu železničných tratí a normálny GVD?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.