Aktuálne: Bratislavská M 131 je zachránená, zmenila však majiteľa

M1311470_Zlonice2Určite viete, že na našej stránke sa snažíme sledovať osudy veteránov, o ktoré sa nikto nestará a nahlodáva ich zub času. Keď sme začiatkom októbra na stránke uverejnili informácie o chátrajúcom stave motorového vozna M 131.1470 v ŽST Bratislava – Lamač netušili sme, aký osud tento motorák čaká. V polovici novembra sme sa dozvedeli, že tento motorový vozeň od Slovenských tunelov a. s. odkúpilo Múzeum dopravní techniky, ktoré malo záujem o jeho rekonštrukciu. Osud tejto M 131-tky sledujeme ďalej a v nasledujúcom článku vám prinášame aktuálny pohľad na reálny stav tohto železničného veterána.

Motorový vozeň M131.1470 bol dodaný ČSD 27. 07. 1955 a až do roku 1985 jazdil v okolí Plzne a Klatova. V roku 1986 československé štátne dráhy odpredali motorový vozeň Železničnému staviteľstvu, z ktorého po privatizácií okrem iného vznikla aj akciová spoločnosť Slovenské tunely. Tento vozeň dlhodobo chátral v železničnej stanici Bratislava – Lamač a zdalo sa, že jeho osud bol už spečatený. Zdalo sa, že o jeho záchranu nemá nikto záujem. V polovici novembra sme sa dozvedeli, že tento vozeň odkúpilo české Múzeum dopravní techniky, ktoré ho malo aj rekonštruovať. Hoci múzeum tento exponát odkúpilo, v súčasnosti mu už nepatrí. Železničné múzeum Zlonice totiž o tento exponát prejavilo záujem a tak ho s Múzeom dopravní techniky vymenilo za lokomotívu T 444.0078. Hoci sme si pôvodne mysleli, že Múzeum dopravní techniky sa tohto vozidla dobrovoľne vzdalo, podarilo s nám zistiť, že realita je úplne iná. Múzeum malo isté problémy s úhradou faktúr, Jeho sponzor so platnosťu meškal a tak bolo nútené získať lokomotívu T 444.0078 od veriteľa. Múzeu bolo ponúknuté, že ak M 131 dá ich bývalému členovi pánovi Muselovi, dostanú rušeň T 44.0078 a všetky ich záväzky budú uhradené. Múzeu preto neostávalo nič iné, iba túto ponuku akceptovať.

A tak sa v sobotu 23. januára 2010 Zlonická výtopňa rozšírila o tento železničný exponát, ktorý do roku 2012 prejde opravou. Po nej ponúkne verejnosti tradičné turistické návštevy symbolu českej štátnosti – pamätnej hory „Říp“ a spolu s nákladnými vlakmi pripomenie históriu cukrovinárstva v tomto kraji a niekdajšie zmiešané vlaky týchto lokáliek. M 131-ka je teda v rukách súkromného majiteľa, ktorý chce vo Výtopni Zlonice nanovo vybudovať Železničné múzeum. M 131-tka je v dobrých rukách a určite obohatí expozíciu zlonického múzea.

Preprava M 131-tky sa však neobyšla bez problémov. Na jednom z internetových diskusných fór sa počas prepravy tohto motoráčku objavili informácie o jeho preprave vrátane presnej trasy. Podľa Múzea dopravní tehniky za zverejnením informácií stojí užívateľ diskusného fóra Ing. Tomáš Čech, ktorý týmto porušil všetky zmluvy a ktorý zároveň tento motoráčik údajne pokladá za svoj majetok.

Hoci motorový vozeň M 131.1470 z počiatku bojoval o prežitie, nakoniec sa našiel seriózny záujemca na jeho záchranu. Hurvínek sa tak po dlhých rokoch opäť vrátil do Českej republiky. Múzeum historickej techniky je spokojné, že sa im tento vozeň podarilo zachrániť a zároveň získali späť aj lokomotívu T 444.0078.

Správa o záchrane tohto motoráku potešila aj našu redakciu. Na našej stránke majú svoj priestor aj veterány, ktoré už dlhšiu dobu márne čakajú na svoju záchranu. Keďže postupným mapovaním takýchto veteránov chceme prispieť k ich záchrane, sme veľmi radi, ak do našej redakcie dostaneme správu o tom že sa niektorý z týchto veteránov podarilo zachrániť. Motorový vozeň M 131.1470 je jasným príkladom toho, že osud chátrajúcich veteránov nám nie je ľahostajný.

M 131-tka je teda zachránená a my budeme veľmi radi, ak vás budeme môcť informovať o priebehu jej rekonštrukcie.

Za aktuálne informácie o motorovom vozni s 131.1470 ďakujeme Železničnému múzeu Zlonice a Múzeu dopravní techniky.

Pozrite si aj:

Osud bratislavskej M 131 je nejasný
Bratislavská M 131 sa dočkala rekonštrukcie

Autor Jaroslav Filo
Foto: Železničné múzeum Zlonice

Upozorňujeme vás, že posledné dve fotky M 131-tky sú ilustračné.

8 Comments

 1. Zásadně se musím ohradit proti tvrzením v článku, které údajně poskytlo občanské sdružení Muzeum dopravní techniky (nejedná se o muzeum, jde o občanské sdružení, které se dle stanov snaží zachraňovat muzejní exponáty). Nejsem a nikdy jsem nebyl, jako fyzická osoba, vlastníkem M 131.1470 ani jsem to nikdy netvrdil. Na vlaky.net si můžete přečíst v aktualitách tiskovou zprávu s úvodním slovem administrátora. Ani naše sdružení nebylo vázáno žádným slibem, že nezveřejní informace o přepravě, která například na vlaky.net byla v diskusi i bez nás sledována.
  Samotná výměna T 444.0078, kterou vlastnil soukromý majitel, za M 131.1470 byla provedena na žádost MDT a to před přepravou a transparentním písemným systémem.
  Nakonec můžete pro porovnání navštívit naše a jejich internetové stránky a sami si udělat názor.

  S poděkováním a pozdravem
  Tomáš Čech

 2. Ještě maličkost: Fotky jsou samozřejmě dodány od nás, tedy Železničního muzea ZLONICE, nikoli ze Zdic. Také vagóny na těch ilustračních jsou naše. Motorák je M 131.1386 Lokálky Group z Rokycan 🙂

 3. Děkujeme za zmínku za naše obč. sdružení. Jsme rádi, že alespoň někdo zmínil také naší práci na tomto motorovém voze. Především díky našemu obč. sdružení se tento motorvý vůz zachránil. Jak bylo psáno výše, T444.0078 jsme na vlastní žádnost vyměnili s Petrem Nepilem za onen M131.1470. V dobe, kdy jsme se dostali do velmi těžké finanční tísně, jsme T444.0078 museli prodat. Petr Nepil jí vyměnil za dvě Vm52 a získal tak T444.0078. Dále jsme se pak dohodli, že jako obč. sdružení chceme T444.0078, neboť je to kmenová lok. MDT o.s. Majitel vzhledem k jeho splnění snu, ihned na tuto dohodu přistoupil. Bylo to více méně předem dané. Po podepsání výměné smlouvy byl jak my tak i majitel velmi spokojený, že motorový vůz vlastní, neboť to byl jeho sen mít M131.1.

  To proč MDT o.s. mělo stále na stránkách uvedeno, že je majitelem M131.1470 i po oné výměně, bylo z důvodu přání majitele, aby se utajil nejen jeho převoz, ale i zároveň nebylo jisté, zda majitel bude M131.1470 opravovat právě pod hlavičkou našeho klubu. Ovšem dostal nabídku od předsedy KŽMZ Ing. Tomáše Čecha aby právě tato M131.1470 byla ve Zlonicích. Záměr s mot. vozem je psán výše. Po naší oboustanné dohodě s majitelem, nebylo celekm co dále řešit.. Hurvínkovi bude ve Zlonicích nejlépe. přesto jsme se ovšem dále dohodli na tom, že na stránkách do doby odstavení ve Zlonicích budeme stále uvádět majitele jako MDT o.s.Ovšem toto se stalo později při převozu jistou komplikací. Už v době, kdy byla příprava M131.1 na cestu do Čech se začali objevovat na jistém serveru zprávy kam vlastně pojede. I přes znepokojení majitele, který byl těmito zprávami znechucen, jsme stále udržovavli vše v tajnosti. Ovšem jen co M131.1470 opustila Bratislavu Lamač, obejvili se ihned zprávy o tom, že M131.1470 odjíždí a bylo již známé i kam. Dále jsme byli na jistém serveru osočeni tím, že naše obč. sdružení lže, že je majitelem M131.1470 a tak jsme i přes původní dohodu s majitelem (viz výše) o M131.1470 smazali. Tudíž došlo k tomu, že všichni se dozvěděli vše ještě před tím, než M131.1470 dojela na své místo. Je velmi dobře, že M131.1470 dorazila do Zlonic v pořádku. Je to i zásluhou doprovodu, která v těchto mrazech na M131.1470 jela po celou dobu. To jen na vysvětlenou.

  Ať je pravda kdekoliv a ať tu píše kdokoliv a cokoliv, je důležité, že M131.1470 patří soukromému vlastníkovi a že je zachráněná. Na její renovaci se bude podílet mnoho přiznivců o tuto řadu nejen z ČR. Jen nás velmi mrzí, že díky tomu kde v současné době M131.1470 stojí si ihned všichni myslí, že právě ŽMZ Zlonice jí zachránilo ihned a od začátku. Nikde o nás není ani zmínka. Já osobně si myslím, že je to nedůstojné vůči tomu, že původní majitel (tunely Lamač, přímo její vlastník) pak od smlouvy chtěl odstoupit a dalo mě velmi mnoho práce ho přesvědčit o podpisu smlouvy (na poslední chvíli před nejen dohodnutou cenou, ale i opravami, které náš klub musel udělat recipročně za tento mot. vůz, si onen majitel rozhodl, že neví zda jí prodá, či zda jí prodá za ještě vyšší neadekvátní cenu). Právě proto si myslím, že by bylo velmi na místě, zohlednit nejen náš klub, ale i práci členů v klubu MDT o.s. Protože ať by to rád kde kdo měl jak chce, právě díky MDT o.s. a práci členů se M131.1470 zachránila. A díky Petrovi Nepilovi se dostala M131.1470 právě do Čech. Navíc je jejím majitelem.

  A tak mu nezbývá nic jiného, než mu držet palce a těšit se, že jednou právě jeho motorový vůz udělá radost mnoha příznivcům nejen dráhy, ale i dětem, až budou na dřevěných lavicích poslouchat cvrkot motoru Tatra a za červeným motoráčkem se bude linout ten neodmyslitelný modrý dým, který je právě pro hurvínky tak typický. A petrův úsměv mě bude značit, že jeho sen byl z plna naplněn.

  Za MDT o.s.
  MIlan Kokstein – prezident o.s.

 4. Skutečnost, že MDT získalo od Tunelů Bratislava vůz M 131.1470, byla předmětem předchozího článku a je věcí redaktora, zda ji opět připomene. Samozřejmě MDT patří zásluha za vytipování vozidla pro muzejní účely a jeho získání k muzejním účelům. Do tiskové zpráva našeho muzea to ovšem nepatří.
  Ostatní komentář pana prezidenta nemohu, v souladu s pravidly sbírkového fondu Železničního muzea Zlonice, komentovat.
  Chcete-li se seznámit s naší činností můžete na http://www.youtube.com/zmzlonice, nebo na internetových stránkách, které jsou pod nickem.

 5. Tak ještě jsem byl požádán upozornit, jak pan Kostein nepokrytě lže. Píše tu v komentáři, že majitel Petr Nepil chtěl přepravu utajit (nechápu – nic neukradl). Tedy zde http://www.vlaky.net/online/diskusia/tema.asp?id=230193&najdi=427047&n#427047 si můžete přečíst, že sám přispěvatel PeNe (lehko poznáte, kterého jména a příjmení je to zkratka) o přepravě informoval hned po odjezdu ze stanice BA- Lamač. Utajit mezi fandy, že je instradace (vydaná již 8. 1. 2010) do stanice Zlonice :))
  Je mi líto, že musíte přihlížet tomuto hnusu, ale já naše sdružení bránit proti pomluvám musím. Mějte se pěkně a vězte, že v Česku je MDT výraznou odchylkou od běžných spolků.

 6. . Mohu vědět, co je jeden příspěvek PeNe proti 20 ŽMZ? Mě to příjde divné, když PeNe napíše jen to, že pojede za týden a ŽMZ sem vloží odkaz, že tady kdosi lže, ale výsledek je, že když prolezu diskusi, že tam jsoou o M131.1470 jen příspěvky od ŽMZ. Kde je tedy pravda? Začínám se v tomto přiklánět na stranu MTD, to se na mě nezlobte, jelikož si tu někdo protiřečí a opravdu mi to příjde, jako když profituje na M131.1470 a přivlatňuje si jí

  //komentár bol upravený keďže obsahoval vulgarizmy. Poprosíme vás aby ste sa ich zdržali
  -admin-

 7. andrej:
  Plne s tebou súhlasím. Len čo som si prečítal prvé riadky týchto „hromybleskov“ (prepáčte za výraz) tak som si pomyslel,že toto snáď nie je možné…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.