Aktuálne: Aj Vaše 2% môžu pomôcť dopravnej i vojenskej histórii

2percentaMilí priatelia, aj v tomto roku môžete poukázaním Vašich 2% z príjmu podporiť dobrovoľníkov združených v občianskych združeniach usilujúcich sa o zachovanie dopravnej i vojenskej histórie. Poukázanie 2% z daní neprináša pre daňového poplatníka žiadny daňový odvod navyše. Daňový úrad pripíše peniaze zvolenej organizácií z už odvedenej dane daňového poplatníka. O využití 2% z daní môžu rozhodovať tak zamestnanci ako aj živnostníci a právnické osoby.

Zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, si od svojho zamestnávateľa vyžiadajú potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane je potrebné do 30. apríla 2014 doručiť (zaslať poštou) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

 

Postup na poukázanie 2% z daní:

O 2% z vašich daní sa uchádzajú organizácie z rôznych sektorov medzi ktorými sú aj občianske združenia ktorých cieľom je záchrana histórie železničnej dopravy na území Slovenska. Jedná sa najmä o náročné rekonštrukcie historických železničných vozidiel, objektov a tratí, ktorým šikovné ruky nadšencov dokážu vdýchnuť život aj napriek tomu že sa v mnohých prípadoch jedná už len o kopu hrdzavého železa. Za parnými rušňami, či inými historickými železničnými vozidlami a objektmi, ktoré je dnes možné vidieť na našich koľajách stoja dobrovoľníci. Dobrovoľníci zachraňujúci železničnú históriu na úkor svojho voľného času, času tráveného so svojimi rodinami a často krát aj na úkor svojich financií. O ich aktivitách sa môžete dočítať na internetových stránkach každej organizácie.

 

Zoznam klubov, ktorým môžete poukázať 2%:

 

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy (Viedenská električka)

Obchodné meno: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave
Sídlo: Mudrochova 5, 831 06 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 307 91 669 
Webová stránka: https://sk-sk.facebook.com/klubpriatelov‎
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

ALBATROS klub

Obchodné meno: ALBATROS klub
Sídlo: Tupého ul. 4, 831 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 60 922
Webová stránka: http://www.albatrosklub.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Čiernohronská železnica, n.o.

Obchodné meno: Čiernohronská železnica, n.o.
Sídlo: Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 319 08 811
Webová stránka: http://www.chz.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Detská železnica Košice

Obchodné meno: Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
Sídlo: Hanojská 4, 040 13 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 355 56 625
Webová stránka: http://www.detskazeleznica.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub 179 – Združenie priateľov železničnej trate Margecany-Banská Bystrica

Obchodné meno: Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska
Sídlo: Železničná 2 , 977 01 Brezno
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 359 99 993
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen

Obchodné meno: Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen
Sídlo: Môťovská cesta 1, 960 01 Zvolen
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 319 22 830
Webová stránka: http://www.kht.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub historických koľajových vozidiel pri Rušnovom depe Haniska pri Košiciach

Obchodné meno: Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
Sídlo: Hanojská 4, 040 13 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 355 56 625
Webová stránka: http://www.khkv.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub Modrý Horizont Topoľčany

Obchodné meno: Klub Modrý Horizont Topoľčany
Sídlo: Jilemnického 700, 955 01 Topoľčany
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 49 525
Webová stránka: http://www.klubmodryhorizont.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub modulovej železnice Hôrky

Obchodné meno: Klub modulovej železnice Hôrky
Sídlo: ZŠ s MŠ, Hôrky 200, 010 04 Hôrky
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 420 54 206
Webová stránka: http://kmzhorky.railnet.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Obchodné meno: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia
Sídlo: Kollárova 36, 91795 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 356 30 248
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc, skratka KRÚŽOK

Obchodné meno: Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc, skratka KRÚŽOK
Sídlo: Velehradská 30, 82108 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 360 68 021
Webová stránka: http://kruzok.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub železničnej nostalgie Bratislava východ

Obchodné meno: Klub železničnej nostalgie Bratislava východ
Sídlo: Piešťanská 1207/51, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 45 341
Webová stránka: http://www.kzn.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub železničných historických vozidiel Poprad

Obchodné meno: Klub železničných historických vozidiel Poprad
Sídlo: Železničná 2, 058 01 Poprad
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 420 83 869
Webová stránka: http://www.kzhv.eu/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub železničných modelárov Považia

Obchodné meno: Klub železničných modelárov Považia
Sídlo: Rozkvet 2032/66-42, 01701 Považská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 73 170
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub železničných modelárov Vrútky

Obchodné meno: Klub železničných modelárov Vrútky
Sídlo: Kernova 8/7, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 420 71 623
Webová stránka: http://www.kzmvrutky.eu/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Občianske združenie Čango

Obchodné meno: Občianske združenie Čango
Sídlo: Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 53 239
Webová stránka: http://www.cango.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad

Obchodné meno: Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad
Sídlo: Železničná 2, 058 01 Poprad
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 378 77 747
Webová stránka: http://www.vkz.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Občianske združenie ZUBAČKA

Obchodné meno: Občianske združenie ZUBAČKA
Sídlo: MsÚ, Nám. dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 379 55 250
Webová stránka: http://www.zubacka.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Prievidzský parostrojný spolok

Obchodné meno: Prievidzský parostrojný spolok
Sídlo: Bojnická ulica 2, 971 01 Prievidza
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 420 14 565
Webová stránka: http://www.464001.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Spoločnosť Považskej Dráhy Žilina

Obchodné meno: Spoločnosť Považskej Dráhy Žilina
Sídlo: Rušňové depo, Kysucká cesta 1, 011 41 Žilina
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 420 69 122
Webová stránka: http://www.spdz.estranky.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici

Obchodné meno: Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici
Sídlo: Fraňa Kráľa 494, 031 01 Liptovský Hrádok
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 378 06 378
Webová stránka: http://www.plz.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Vláčikovo

Obchodné meno: Vláčikovo
Sídlo: Sečovská 6, 821 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 53 870
Webová stránka: http://www.vlacikovo.sk
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska

Obchodné meno: Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska
Sídlo: Fazuľová 1, 811 07 Bratislava – Staré mesto
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 31 715
Webová stránka: http://www.zeleznicka.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Združenie technických a športových činností Bojnice

Obchodné meno: Združenie technických a športových činností Bojnice
Sídlo: Mojmírova 1 , 972 01 Bojnice
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 361 22 483
Webová stránka: http://kzmbojnice.railnet.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Železničné múzeum Stará Turá

Obchodné meno: Železničné múzeum Stará Turá
Sídlo: Dibrovova 220, 91601 Stará Turá
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 41 192
Webová stránka: http://www.zmst.yw.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

K žiadateľom o 2% zdaní patria aj občianske združenia zaoberajúce sa vojenskou históriou.

 

Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre

Obchodné meno: Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre
Sídlo: Dibrovova 220, 91601 Stará Turá
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 75 143 
Webová stránka: http://www.bunker.bs8.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Občianske združenie KVH Feldgrau

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie Feldgrau
Sídlo: Matejkova 18, 841 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 61 112
Webová stránka: http://feldgrau.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

 

Občianske združenie Bunkre.info

Obchodné meno: Občianske združenie Bunkre
Sídlo: Drobného 8, 841 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 56 283 
Webová stránka: http://www.bunker.bs8.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie získate e-mailom na bunkre@bunkre.info     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie Levice – VETOROVCI

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie Levice – VETOROVCI 
Sídlo: Nám. SNP 286/12, 93526 Starý Tekov
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 14 586
Webová stránka: http://www.kvhlevice.sk/index.php
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

TEKOV“ Klub vojenskej histórie

Obchodné meno: TEKOV“ Klub vojenskej histórie 
Sídlo: Nám. SNP 286/12, 93526 Starý Tekov
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 13 687 
Webová stránka: http://www.kvhlevice.sk/index.php
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie – GABRIŠ

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie – GABRIŠ
Sídlo: Kríková 12, 821 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 77 332 
Webová stránka: nie je
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie Svoboda

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie Svoboda
Sídlo: Ruskov 80, 044 19 Ruskov 80
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 45 141 
Webová stránka: http://www.kvhsvoboda.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie Tyrnau

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie Tyrnau
Sídlo: Ul. Vladimíra Clementisa č. 59, 917 01 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 64 541 
Webová stránka: http://www.kvhtyrnau.sk/
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie TURČIANSKI VETERÁNI

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie TURČIANSKI VETERÁNI
Sídlo: Červenej armády 15/7, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 23 679 
Webová stránka: Nie je
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Golian Klub vojenskej histórie

Obchodné meno: Golian Klub vojenskej histórie
Sídlo: Rubínová 1, 974 05 Banská Bystrica,
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 379 98 382 
Webová stránka: http://www.kvhgolianbb.sk/index1.htm
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Klub vojenskej histórie Zobor

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie Zobor
Sídlo: Cabaj 776/2, 951 17 Cabaj – Čápor
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 23 879
Webová stránka: http://www.kvhzobor.sk/
Dokumenty: Vyhlásenie     Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

 

Klub vojenskej histórie ZEMPLÍN

Obchodné meno: Klub vojenskej histórie ZEMPLÍN
Sídlo: Komenského 2206/29 , 075 01 Trebišov
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 422 40 611 
Webová stránka: http://www.kvhzemplin.estranky.sk/
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

56. PRIESKUMNÁ SKUPINA KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE A SUČASNOSTI

Obchodné meno: 56. PRIESKUMNÁ SKUPINA KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE A SUČASNOSTI
Sídlo: 1. Mája 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 421 45 988 
Webová stránka: http://www.56pssk.com/
Dokumenty: Ďalšie informácie a prehľad získaných súm

 

Ste organizácia oprávnená na príjem 2% z daní, týka sa Vaša činnosť dopravnej nostalgii (história, auto-moto, modelárstvo, záchrana a obnova, vojenská a hasičská technika…) a nemáme Vás na našom zozname? Prosíme, kontaktuje nás!

Zdroj: rozhodni.sk

Redakcia Veterány.EU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.