No Picture
Aktuality

Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniská pri Košiciach informuje: Aktualizovaný kalendár akcií v roku 2010

KOŠICE – Ďalším kalendárom akcií slovenských železničných klubov zverejneným na našej stránke je kalendár akcií Klubu historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniská pri Košiciach (KHKV). Aj tento rok tento klub pre vás v spolupráci s rôznymi inštitúciami a [ >>čítať viac ]

No Picture
Aktuality

Nostalgia z archívu

V cykle Nostalgia z archívu vám dnes ponúkame zaujímavé videá zahraničných parných rušňov, ktoré majú rovnako zaujímavú históriu ako tie naše. Prajeme vám príjemné sledovanie.

No Picture
Aktuality

Po stopách nepoužívaných, zrušených či nedostavaných železničných tratí 21: Arcibiskupská lesná železnica v Rajnochovicích

ĆESKÁ REPUBLIKA – Arcibiskupská lesná železnia v Rajnochovicích slúžila v rokoch 1906 – 1921 k doprave kulatiny z oblasti Kelečského Javorníku, z revíru Podhradní Lhota na parnú pilu v Rajnochovicích. Revír Podhradní Lhota bol majetkom olomouckého arcibiskupstva a bol pod správou [ >>čítať viac ]