Motorákom do Karpát


Jedným z cieľov nášho združenia je záchrana železničných tratí, na ktorých je už viac ako desaťročie pravidelná osobná doprava zastavená.

Cieľom projektu “Motorákom do Karpát” je turistické oživenie doliny tvorenej Malými Karpatami a začínajúcou Myjavskou pahorkatinou, cez ktorú prechádza malebná železničná trať č. 117 spájajúca obce Jablonica, Osuské a Hradište pod Vrátnom s mestom Brezová pod Bradlom, na ktorej je od roku 2003 pravidelná doprava zastavená.

Okolie tejto doliny je turisticky a cykloturisticky veľmi atraktívne na výlety do Malých Karpát, myjavských kopaníc, či na návštevu mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika, ležiacej na vrchu Bradlo.

Naším zámerom je zavedenie turistickej letnej víkendovej dopravy v nadväznosti na príchody a odchody osobných vlakov z Trnavy a Kútov v železničnej stanici Jablonica.

Prvým krokom k tomuto cieľu bolo zorganizovanie nostalgickej jazdy z bratislavského múzea dopravy cez Kúty a Jablonicu do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa konala v sobotu 25. júla 2015 pri príležitosti osláv 135. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

V roku 2016 sme v spolupráci s miestnou samosprávou a s finančnou podporou Ekofarmy 222 a spoločnosti Printeo zrealizovali dvojicu nostalgických jázd z bratislavského múzea dopravy cez Trnavu a Jablonicu do Brezovej pod Bradlom. Vláčik motoráčik s bufetovým vozňom a služobným vozňom na prepravu bicyklov sa na železničnú trať 117 vydal 25. júna pri príležitosti 4. ročníka festivalu folku a country Vrátno Fest v Hradišti pod Vrátnom a 3. septembra v rámci cykloturistického zrazu, jarmoku a dňa obce Jablonica.

Na základe spoločného stretnutia krajskej a miestnej samosprávy konaného 14. októbra 2016 v Brezovej pod Bradlom sme v mesiacoch november 2016 – február 2017 vypracovali Projekt obnovenia osobnej železničnej dopravy na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Štvrtého júla 2017 sme tento projekt odprezentovali predstaviteľom miestnej samosprávy. Keďže zástupcovia krajskej samosprávy sa tohto stretnutia nezúčastnili, budeme s nimi podporu tohto projektu riešiť individuálne.

Ďalšie informácie nájdete aj na našej FB stránke Trať 117 Jablonica – Brezová pod Bradlom.

Ak sa chcete stať partnermi tohto projektu, ozvite sa nám e-mailom na zdruzenie@veterany.eu.

Fórum