Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 74: Slovany I.

27. júna 2013 od · 8 komentárov 

Spomínal som, že jediná fabrika v blízkosti Filiálky, ktorá je stále v prevádzke je Figaro. Jej objekt končí priecestím na Riazanskej ulici. Toto priecestie je od Šancovej ulice pri železničnej nemocnici pri bývalej stanici Blumental prakticky tretie funkčné. Nie je také významné ako priecestie pri Zvaráku. V minulosti, keď fungovala priemyselná zóna na Slovanoch, tak toto priecestie malo svoje opodstatnenie, pretože tam bola železničná zástavka Slovany. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 73: Viacúčelová železnica Rohožník – Malacky (-Hlboké)

14. marca 2013 od · 1 Komentár 

ZÁHORIE – V dnešnom dieli nášho železničného seriálu sa budeme venovať najdlhšej úzkokoľajnej železnici na Záhorí, ktorá je aj jednou z najdlhšie využívaných. Svedčí o tom aj fakt, že po sebe zanechala najviditeľnejšie stopy. Železnica bola postavená Pálfyovcami v roku 1892, po postavení železnice Bratislava – Kúty, no plány na jej výstavbu sú už z roku 1870. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 72: Figaro

4. októbra 2012 od · Vložiť komentár 

BRATISLAVA – Ako som spomínal v článku Najstaršie pressburgské koľajnice, pozdĺž konskej železnice smerom na Trnavu a Sereď vznikali priemyselné objekty. Zatiaľ každý objekt, ktorý som spomínal už prakticky neexistuje, ak predsa, tak len torzo a to slúži úplne inému účelu. Koľajisko na Filiálke je bez nadchodu, bez priľahlých budov okrem staničnej, po Siemenske a Fož-Ferone zostali len prázdne plochy, prekladiská zívajú prázdnotou, priecestie je prakticky bez koľajníc, garáže sú zdevastované, z BZ-ky je ruina uprostred zberných surovín, mlyn Jedľa zmizol zo sveta. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 71: Taurachbahn

9. augusta 2012 od · Vložiť komentár 

RAKÚSKO – V dnešnom dieli železničného seriálu Vás zavedieme na Taurachbahn, ktorá leží v Lungau, horskej panve, lemovanej na severe Radstadtskými Taurami, Vysokými Taurami na západe a na juhu Nockbergon. Táto dráha dostala svoje meno podľa Taurachu, horskej riečky, ktorá pramení v masíve Taur a jej tok ide súbežne s dráhou z Mauterndorfu do Tamswegu. Taurachbahn bola pôvodne súčasťou Murtalbahn, postavenej v roku 1894. Už od začiatku bol ale tento úsek z Tamswegu do Mauterndorfu v podradnej situácii. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 70: Mlyn a pekáreň Jedľa

26. júla 2012 od · Vložiť komentár 

Mlynárstvo je pojem, ktorý poznáme naozaj dávno. Múka je najdôležitejšia potravinárska surovina. Kam sa len pozrieme, zistíme, že v minulosti mlyny na spracovanie obilovín boli na rôznych miestach. Najčastejšie pri tečúcej vode. Keďže sa mienim teraz venovať mlynom v Pressburgu, či dnešnej Bratislave musím začať celkom od začiatku. Približne v XIII.- tom storočí v okolí Pressburgu vznikali celkom prvé kolesové vodné mlyny pod Karpatmi na strane od Záhoria a Moravy. Je to priestor v ktorom boli pri tečúcej vode vybudované stredoveké mlyny. Bolo to na toku potoka či riečky Vydrica. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 69: Doupoviská dráha

13. júla 2012 od · 3 komentáre 

KAŠTICE, RADONICE – V dnešnom dieli železničného seriálu Vás zavedieme na lokálnu trať nazývanú Doupovská dráha, ktorá dnes slúži na sezónne jazdy nostalgických vlakov. V minulosti však slúžila ako curkovarská a uhoľná železnica. Ide o zhruba tridsať kilometrovú lokálku z Kadaně do Podbořan, vinúcu sa pozdĺž Nechranické priehrady, Pětipeskou pasnvou s výhľadmi na panorámu Doupovských hôr. Dopraví vás k zámku Krásný Dvůr s jedinečným anglickým parkom, pod Vintířovský vrch s pútnickou kaplnkou, alebo do zatiaľ neobjaveného cykloturistického raja pod Doupovskými horami. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 68: Priecestie a benzíka na Filiálke

14. júna 2012 od · 7 komentárov 

BRATISLAVA – V predošlom článku som sa venoval pozostatkom industriálneho dedičstva našich otcov. Naznačil som, že naši predkovia boli múdri ľudia, pretože industriálne dedičstvo, ktoré nám zanechali neplnilo len svoj účel za ktorým bolo vytvorené, ale malo aj svoju estetickú hodnotu. Žiaľ túto hodnotu môžeme posudzovať už len z dostupných fotografií a kópií celuloidových filmov. Je však veľa takých momentiek, ktoré sú zaujímavé, no sú v súkromných zbierkach, ktorých majitelia spolupracujú len za istých podmienok a ani tie nie sú zrozumiteľné pre väčšinu zanietených. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 67: FOŽ Ferona a okolie

17. mája 2012 od · Vložiť komentár 

BRATISLAVA – Moje mapovanie na Filiálke začalo Siemenskou, nadchodom, staničnou budovou a hangárom na jednej z priľahlých rámp. Už pri spomínaní Siemensky som naznačil, že uličkou medzi Siemenskou a Feronou sa dalo zo stanice Filálne nádražie prejsť na Račiansku ulicu, či niekdajšie nazývanú Račišdorfskú ulicu. Opačne nadchodom sa dalo dostať k bývalému Domu Odborov, či poliklinike na Tehelnej ulici. Ferona bola nástupnícka organizácia po firme „FOŽ“, a to bola firma zaoberajúca sa obchodovaním so železom pod názvom “FOŽ – slovenská akciová spoločnosť pre obchod so železom”. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 66: Stanica a nadchod na Filiálke I.

12. apríla 2012 od · 4 komentáre 

BRATISLAVA – Ako som spomínal, spriemyselnenie Bratislavy nastalo s rozmachom pary. Každá továreň mala v tom čase svoju vlastnú kotolňu, ktorá obvykle slúžila na výrobu pary, na pohon veškerého zariadenia a na premenu energií. Na túto činnosť bolo treba uhlie a drevo. Toto sa prakticky všade premiestňovalo železnicou. Rozvoj železnice bol preto nevyhnutný. Keď bola industrializácia v plienkach, bolo neďaleko stanice Blumentál vybudované nové koľajisko smerom k Dunaju. Na ňom bola vybudovaná stanica Novomestské nádražie (1881 – 1882). Po zrelej úvahe bolo takmer súčastne rozšírené koľajisko pri stanici Blumental smerom na Raču. Toto bolo najskôr vybudované tak, že týlové zabezpečenie robila stanica bývalej koňky. Bolo to tak aj počas založenia a rozvoja Siemensky. [Čítať viac…]

Po stopách nepoužívaných, zrušených či nedostavaných železničných tratí 65: Siemens na Filiálke

15. marca 2012 od · 7 komentárov 

BRATISLAVA – Ako som naznačil v závere priblíženia „Najstarších pressburgských koľajníc“, prvá uhorská železnica, ktorá mala animálny pohon, teda vagóny ťahali kone, musela ustúpiť modernej parnej ére. Bola pôvodne vybudovaná pre presun pasažierov a vtedajšieho malého tovaru, čo predstavovalo zväčša poľnohospodárske prebytky. Postupom času sa ňou prevážal aj väčší tovar, konkrétne náklad splavovaný po Váhu a po Dunaji. Na takéto objemy už koníky nestačili a preto bola v rokoch 1869 až 1873 prestavaná na parostrojnú. Považská železnica, ako prevádzkovateľ, musela vymeniť všetky pozdĺžne podvaly za priečne a trať naďalej šla prakticky po tej istej trase. Bola využitá aj výpravná budova koňky, ktorá sa už volala Pressburg Blumenthal. [Čítať viac…]

« Predošlá stranaĎalšia strana »

Fórum