Aktuálne: Cestovný poriadok na trati Zvolen – Čata od 02.01.2019

25. novembra 2018 od  

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ – Železničná trať č. 153 Zvolen – Šahy po 16-tich rokoch opäť ožije. Od 2. januára 2019 zavedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tejto trati 20 vlakov, ktoré budú zabezpečovať primárne dopravu do / z práce a školy. Vybrané spoje budú premávať len v úseku Zvolen – Krupina a späť a Šahy – Dudince a späť. Obnovené vlaky budú jazdiť iba v pracovných dňoch. Dva spoje však pôjdu aj v sobotu ráno v smere Šahy – Zvolen a Krupina – Zvolen a v nedeľu večer v smere Zvolen – Šahy a Zvolen – Krupina. Na železničných staniciach a zastávkach Breziny, Brezovská Lehôtka, Babiná, Devičie a Slatina vlaky nebudú zastavovať.

 

TRAŤ ŽSR Č. 153  ZVOLEN – ČATA
Cestovný poriadok platný od 2. januára 2019
Stanica / Zastávka A B B A B B
Zvolen
Breziny
Podzámčok
Dobrá Niva
Dobrá Niva zastávka
Sása-Pliešovce
Bzovská Lehôtka
Babiná
Krupina predmestie
Krupina
05:07
¦
05:18
05:21
05:24
05:31
¦
¦
05:45
05:48
06:51
¦
07:02
07:05
07:08
07:15
¦
¦
07:29
07:32
09:07
¦
09:18
09:21
09:24
09:31
¦
¦
09:45
09:48
11:07
¦
11:18
11:21
11:24
11:31
¦
¦
11:45
11:48
Bzovík
Devičie
Hontianske Nemce
Domaníky
Hontianske Tesáre
Dvorníky
Terany
05:52
¦
06:03
06:07
06:16
06:18
06:22
09:52
¦
10:03
10:07
10:16
10:18
10:22
Dudince
Slatina
Tupá
Hrkovce
Šahy
06:25
¦
06:36
06:40
06:47
07:18
¦
07:29
07:32
07:40
10:25
¦
10:36
10:40
10:47
11:18
¦
11:29
11:32
11:40
A – od 02.01.2019 ide v pracovných dňoch
B – od 07.01.2019 ide v pracovných dňoch

 

TRAŤ ŽSR Č. 153  ZVOLEN – ČATA
Cestovný poriadok platný od 2. januára 2019
Stanica / Zastávka A A A C D
Zvolen
Breziny
Podzámčok
Dobrá Niva
Dobrá Niva zastávka
Sása-Pliešovce
Bzovská Lehôtka
Babiná
Krupina predmestie
Krupina
13:07
¦
13:18
13:21
13:24
11:31
¦
¦
13:45
13:48
15:07
¦
15:18
15:21
15:24
15:31
¦
¦
15:45
15:48
18:31
¦
18:42
18:45
18:48
18:55
¦
¦
19:09
19:12
19:15
¦
19:26
19:29
19:32
19:39
¦
¦
19:53
19:56
 22:07
¦
22:18
22:21
22:24
22:31
¦
¦
22:45
22:48
Bzovík
Devičie
Hontianske Nemce
Domaníky
Hontianske Tesáre
Dvorníky
Terany
13:52
¦
14:03
14:07
14:16
14:18
14:22
15:52
¦
16:03
16:07
16:16
16:18
16:22
19:16
¦
19:27
19:31
19:40
19:42
19:46
20:00
¦
20:11
20:15
20:24
20:26
20:30
Dudince
Slatina
Tupá
Hrkovce
Šahy
14:25
¦
14:36
14:40
14:47
16:25
¦
16:36
16:40
16:47
19:49
¦
20:00
20:04
20:11
20:33
¦
20:44
20:48
20:55
A – od 02.01.2019 ide v pracovných dňoch
B – od 07.01.2019 ide v pracovných dňoch
C – od 06.01.2019, ide v nedeľu a 22.04., 01. a 08.05. a 29.08.2019, nejde 21.04.2019
D – od 02.01.2019, ide v pracovných dňoch a v nedeľu a 22.04., 01. a 08.05. a 29.08.2019, nejde 21.04.2019

 

TRAŤ ŽSR Č. 153  ZVOLEN – ČATA
Cestovný poriadok platný od 2. januára 2019
Stanica / Zastávka C C B B A B
Šahy
Hrkovce
Tupá
Slatina
Dudince
04:50
04:57
05:01
¦
05:09
06:55
07:02
07:06
¦
07:13
08:50
08:57
09:01
¦
09:09
10:55
11:02
11:06
¦
11:13
Terany
Dvorníky
Hontianske Tesáre
Domaníky
Hontianske Nemce
Devičie
Bzovík
05:12
05:16
05:19
05:28
05:31
¦
05:42
09:12
09:16
09:19
09:28
09:31
¦
09:42
Krupina
Krupina predmestie
Babiná
Bzovská Lehôtka
Sása-Pliešovce
Dobrá Niva zastávka
Dobrá Niva
Podzámčok
Breziny
Zvolen
04:12
04:15
¦
¦

04:29
04:36
04:39
04:43
¦
04:54
05:59
06:02
¦
¦

06:16
06:23
06:26
06:30
¦
06:41
08:07
08:10
¦
¦
08:24
08:31
08:34
08:38
¦
08:49
09:59
10:02
¦
¦

10:16
10:23
10:26
10:30
¦
10:41
A – od 02.01.2019 ide v pracovných dňoch
B – od 07.01.2019 ide v pracovných dňoch
C – od 02.01.2019, ide v pracovných dňoch a v sobotu a 19.04., 01. a 08.05., 05.07. a 29.08.2019, nejde 20.04., 06.07. a 02.11.2019

 

TRAŤ ŽSR Č. 153  ZVOLEN – ČATA
Cestovný poriadok platný od 2. januára 2019
Stanica / Zastávka B A A A
Šahy
Hrkovce
Tupá
Slatina
Dudince
12:50
12:57
13:01
¦
13:09
14:50
14:57
15:01
¦
15:09
18:14
18:21
18:25
¦
18:33
Terany
Dvorníky
Hontianske Tesáre
Domaníky
Hontianske Nemce
Devičie
Bzovík
13:12
13:16
13:19
13:28
13:31
¦
13:42
15:12
15:16
15:19
15:28
15:31
¦
15:42
18:36
18:40
18:43
18:52
18:55
¦
19:06
Krupina
Krupina predmestie
Babiná
Bzovská Lehôtka
Sása-Pliešovce
Dobrá Niva zastávka
Dobrá Niva
Podzámčok
Breziny
Zvolen
12:07
12:10
¦
¦
12:24
12:31
12:34
12:38
¦
12:49
13:59
14:02
¦
¦

14:16
14:23
14:26
14:30
¦
14:41
15:59
16:02
¦
¦

16:16
16:23
16:26
16:30
¦
16:41
19:13
19:16
¦
¦
19:30
19:37
19:40
19:44
¦
19:55
A – od 02.01.2019 ide v pracovných dňoch
B – od 07.01.2019 ide v pracovných dňoch

 

TRAŤ ŽSR Č. 153  ZVOLEN – ČATA
Cestovný poriadok platný od 2. januára 2019
x x Stanica / Zastávka x x
Štúrovo
04:27
04:33
04:39
04:44
04:50
04:57
05:08
06:09
06:15
06:21
06:27
06:33
06:40
06:51
07:50
07:56
08:02
08:07
08:13
08:20
08:31
13:58
14:04
14:10
14:15
14:21
14:28
14:39
15:58
16:04
16:10
16:15
16:21
16:28
16:39
Čata
Zalaba
Pastovce
Bielovce
Ipeľský Sokolec
Vyškovce nad Ipľom
Šahy
05:53
05:47
05:41
05:36
05:31
05:23
05:13
07:38
07:32
07:26
07:21
07:16
07:08
06:56
11:39
11:33
11:27
11:22
11:17
11:09
10:59
15:40
15:33
15:27
15:22
15:10
15:10
14:59
19:40
19:34
19:28
19:32
19:18
19:10
19:00
x – ide iba v pracovných dňoch

 

Obnovené vlakové spojenie je nepochybne prínosom pre rozvoj daného regiónu. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek je dokonca v prípade záujmu cestujúcich pripravený pridávať ďalšie vlaky na tejto trati. Podľa nášho názoru by však sobotné spoje do Zvolena mohli byť vedené v neskoršom čase, aby ich aspoň z časti mohla využiť aj turistická verejnosť.

 

Autor: Jaroslav Filo

Komentáre

Fórum